Hvorfor norsk hjemmelege?

Fordelen med Norsk Hjemmelege er at du kan få time raskt – gjerne på dagen.

 

 

Vårt team består av dyktige allmennleger som tilbyr helsetjenester av samme standard som din faste lege. Fordelen med Norsk Hjemmelege er at du kan få time raskt – gjerne på dagen. Som privat helsetilbyder har vi mulighet til å sende henvisning på lik linje med fastlegen dersom det skulle være behov for dette, 

OFte stilte spørsmål

1

Hvilke tilstander kan dere behandle?

Våre leger kan behandle de fleste tilstander. For noen tjenester må legen se deg, noe som innebærer at det f.eks. ikke vil være nok med en telefon- eller videokonsultasjon. For andre tjenester må legen utføre en fysisk undersøkelse. Kontakt oss for å bestille legetime.

2

Kan jeg gå til både fastlege og Norsk Hjemmelege?

Absolutt! Husk at vår hensikt ikke er å erstatte fastlegen og legevakten i det lange løp, men å sikre at du får det helsetilbudet du har behov for her og nå. Ved vedvarende helseplager, oppfølgning eller behov for lengre sykemeldinger, anbefales det å oppsøke fastlegen når det lar seg gjøre.

3

Når bør jeg ikke kontakt dere?

Har du et akutt illebefinnende må du søke øyeblikkelig hjelp ved å ringe 113.