Allmennlege

Våre dyktige almennleger utfører konsultasjoner, undersøkelser, prøvetaking og alt du ellers forventer av en lege.

En allmennlege tilbyr et bredt spekter av tjenester og behandlinger for å ivareta og fremme pasienters generelle helse. Allmennleger er ofte det første kontaktpunktet for pasienter som trenger medisinsk hjelp. De kan behandle vanlige sykdommer og plager, utføre rutinemessige kontroller, gi råd om forebyggende helse og henvise til spesialister ved behov.

reisevaksine

Vi gir reiseråd dit du skal, i tillegg til å både ta med og sette reisevaksiner du har behov for.

Reisevaksiner er vaksiner som anbefales før man reiser til visse destinasjoner for å beskytte mot smittsomme sykdommer som kan være utbredt der. Det er viktig å ta reisevaksiner for å unngå å bli smittet og forhindre spredning av sykdommer tilbake til

åRLIG HELSEKONTROLL

La oss ta oss av den årlige helsekontrollen, fra egen stue eller på arbeidsplassen din.

En årlig helsekontroll er en rutinemessig undersøkelse som utføres for å vurdere pasientens generelle helse og identifisere eventuelle helseproblemer på et tidlig stadium. En lege vil vanligvis ta en grundig medisinsk historie, utføre en fysisk undersøkelse, ta blodprøver og eventuelt henvise til ytterligere undersøkelser som røntgen eller ultralyd. Fordelene med en årlig helsekontroll inkluderer tidlig oppdagelse av sykdommer, forebyggende tiltak og bedre helseovervåkning.

FØFLEKKFJERNING

Vi både undersøker og fjerner føflekker av kosmetiske og helsemessige årsaker.

En føflekk er en pigmentert flekk på huden som kan være ufarlig, men det er viktig å være oppmerksom på endringer i størrelse, form eller farge. Føflekkfjerning kan være nødvendig for diagnostisering av hudkreft eller av estetiske årsaker. Etter fjerning av en føflekk kan healingtiden variere, men vanligvis tar det noen uker. Det er viktig å følge forsiktighetsregler som å beskytte området mot solen og holde det rent for å unngå infeksjon.

PSYKISK STØTTE

Når hverdagen er tung og du trenger noe å snakke med, tilbyr vi profesjonell, mental støtte.

Psykisk støtte handler om å hjelpe pasienter som opplever tunge tanker eller befinner seg i vanskelige situasjoner. Det er viktig å være oppmerksom på symptomer som vedvarende tristhet, angst, søvnproblemer eller endringer i appetitt, da dette kan være tegn på behov for psykisk støtte. En lege kan bidra ved å lytte, gi råd, henvise til spesialiserte psykologer eller psykiatere og foreskrive medisiner ved behov.

ATTESTER

Våre leger er autorisert til å utstede legeerklæringer og attester ved behov.

En legeattest kan være nødvendig i ulike situasjoner. For skolefravær kan en legeattest dokumentere sykdom som årsak til fravær. En legeerklæring kan være påkrevd for å bekrefte en pasients helsetilstand i forbindelse med forsikringskrav, rettssaker eller arbeidsrelaterte spørsmål.